Domenii de mediere

Mediere in conflicte de drept civil:
– revendicare,
– evacuare,
– pretentii,
– partaje,
– partajarea bunurilor mobile si imobile,
– succesiuni (partajarea bunurilor succesorale),
– executarea contractelor de diferite tipuri (vanzare-cumparare cu plata in rate, inchiriere, leasing, de imprumut, de folosinta),
– executarea obligatiilor de alta natura decat cele contractuale,
– executari silite,
– stabilirea situatiei daunelor materiale si/sau morale,
– in domeniul asigurarilor

Mediere in conflicte comerciale:
-interpretarea clauzelor contractuale;
-conflicte aparute in perioada derularii contractelor comerciale;
-rezilierea contractelor comerciale
-pretentii comerciale ce pornesc de la neexecutarea, executarea cu intarziere sau executarea defectuoasa a contractelor;
-contracte comerciale ajunse la finalul executarii lor, asupra carora au aparut neintelegeri;
-conflicte intre societati comerciale partenere;
-conflicte aparute in interiorul societatilor comerciale;
-conflicte aparute intre societati comerciale in calitate de prestatori si persoane fizice in calitate de beneficiar;

Mediere in conflicte familiale:
-divort;
-partaj de bunuri commune;
-incredintare minori;
-stabilirea domiciliului copiilor;
-contributia parintilor la intretinerea copiilor;
-alte neintelegeri in raporturile dintre soti.