Caracterul voluntar al medierii

Partile au dreptul de a decide daca accepta sau nu solutionarea disputei prin mediere, de a lua/sau nu o decizie in mod voluntar, in cunostinta de cauza si fara a fi constranse. Partile nu pot fi obligate sa participe la mediere de catre o alta persoana sau autoritate impotriva vointei lor .

 

Acceptul in cunostinta de cauza

Partile au dreptul de a fi informate cu privire la mediere pentru a lua deciziile in cunostinta de cauza .
Mediatorul va informa partile, de la inceput, in ce va consta activitatea sa si asupra faptului ca decizia finala le apartine in mod exclusiv si ca se pot retrage oricand din procesul de mediere.

 

Autodeterminarea

Partile au dreptul sa-si defineasca ele insele problemele de rezolvat, interesele, solutiile si sa decida asupra celei care este mai convenabila lor. Partile au dreptul de a alege si accepta mediatorul.

 

Neutralitatea si impartialitatea mediatorului

Neutralitate-mediatorul nu trebuie sa se afle in conflict de interese fata de parti sau fata de obiectul conflictului.
Impartialitate-mediatorul va conduce procesul de mediere in mod nepartinitor si fara discriminari pe motiv de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, apartenenta politica, avere sau origine sociala (art. 3 din Legea nr. 192/2006).
In exercitarea atributiilor sale profesionale, mediatorul trebuie sa se bucure de deplina independenta fata de entitati care ar putea avea interese in cauzele in care are loc medierea. Aceasta independenta trebuie sa fie de natura a-i garanta impartialitatea si neutralitatea fata de cauza, de rezultatele acesteia si de partile implicate in disputa. Mediatorul trebuie sa evite orice situatie de natura sa ii limiteze independenta si sa respecte normele de etica profesionala. Daca la inceputul procesului de mediere mediatorul are cunostinta despre vreo imprejurare care l-ar putea impiedica să fie neutru şi impartial, este obligat sa refuze preluarea cazului de mediere (art. 31 din Legea nr. 192/2006).

 

Confidentialitate

Mediatorul va asigura confidentialitatea asupra informatiilor aflate in mediere .
Mediatorul nu poate fi audiat ca martor in legatura cu date şi fapte de care a luat la cunostinta in cadrul procesului de mediere decat numai cu acordul prealabil şi scris al partilor (art. 37 alin. 1 din Legea nr. 192/2006). Garantand confidentialitatea, mediatorul respecta viaţa privata a partilor si isi asigura încrederea acestora.
Prin urmare, pastrarea secretului profesional este recunoscuta ca fiind o indatorire obligatorie si fundamentala a mediatorului. Aceasta obligatie nu se stinge odata cu incheierea medierii, ci este permanenta
(art. 32 din Legea nr. 192/2006).