Informatii Mediere

Avantajele medierii în faza executarii silite

Faptul ca medierea nu (mai) este obligatorie nu înseamna, însa, ca nu este în continuare posibila si ca utilizarea sa nu ar putea fi avantajoasa pentru partile implicate într-o situatie conflictuala.
Astfel, pe lânga avantajele încheierii unei tranzactii în general, pe care le vom trece în revista în sectiunea urmatoare, medierea beneficiaza de avantajul implicarii mediatorului. În mod ideal, acesta ar trebui sa fie un excelent negociator, capabil sa ghideze în mod constructiv discutiile dintre partile în conflict, sa identifice si sa valorifice aspectele esentiale si negociabile, un bun comunicator, pentru a facilita exprimarea constructiva, dar si un bun „contract drafter“, pentru a pune termenii acordului pe hârtie în mod corect, clar si eficient.

Avantajele creditorului

Cel mai evident avantaj pe care creditorul îl poate obtine prin încheierea unui acord atent negociat si redactat este ca debitorul îsi asuma voluntar executarea obligatiei, cu termene si surse concrete de acoperire. Astfel, sporeste probabilitatea de a obtine rezultatul scontat de creditor.

Chiar în ipoteza în care debitorul nu ar respecta acordul, încheierea acestuia reprezinta o recunoastere a obligatiei. În plus, acordul încheiat în forma autentica, este la rândul sau, titlu executoriu si poate fi pus în executare silita.

Avantajele debitorului

Dintre avantajele debitorului mentionam posibilitatea de a negocia o modalitate fezabila de îndeplinire a obligatiei, care sa îi afecteze cât mai putin activitatea. În acest scop, debitorul ar putea apela inclusiv la surse externe, cum ar fi un împrumut, si poate fixa cu creditorul un calendar de executare. De asemenea, un avantaj important îl reprezinta evitarea insolventei. La capitolul avantaje nu trebuie ignorat nici cel al diminuarii cheltuielilor de executare. E adevarat, creditorul le achita în avans, însa le va recupera într-un final, cel putin teoretic, tot de la debitor.

Când medierea e mai eficienta decât executarea silita clasica

O situatie ar putea fi cea în care obligatia consta, de exemplu, în plata unei sume de bani. Prin încheierea unui acord, creditorul poate obtine încasarea relativ rapida a acesteia, iar faptul ca partile stabilesc termene de plata clare va influenta pozitiv cash-flow-ul creditorului. Termenele de plata sunt, bineînteles, si în avantajul debitorului, prin comparatie cu exigibilitatea imediata si integrala a întregii sume, operabila în lipsa unui acord. O alta situatie pe care o putem imagina ar putea fi cea a vânzarii silite a unui imobil al debitorului. În acest caz, creditorul urmaritor si debitorul pot conveni, de exemplu, ca acesta din urma sa vânda bunul la pretul pietei, iar suma datorata creditorului sa fie virata de tertul cumparator direct în contul creditorului. Se evita astfel contestatii la executare din partea altor participanti la licitatie, iar îndeplinirea formalitatilor de publicitate asigura respectarea sa si de catre terti. Debitorul este si el în avantaj, caci are posibilitatea de a-si valorifica bunul la cel mai bun pret, prin comparatie cu o licitatie publica în care bunul poate fi adjudecat mult sub pretul pietei.

Aspecte practice ale medierii în faza executarii silite

Concret, partea implicata în procedura de executare silita interesata sa stinga conflictul prin mediere va avea initiativa negocierii unui acord. În acest scop, se va adresa unui mediator, iar acesta va invita la discutii si cealalta parte implicata. În cazul în care se accepta negocierea unui acord prin mediere, între mediator si partile în conflict se va încheia un contract de mediere. Bineînteles, partile vor putea fi asistate de avocat pe tot parcursul procedurii.

Mediatorul va organiza întâlnirile dintre parti si, în cazul în care acestea au succesul scontat, va consemna rezultatele negocierilor într-un acord de mediere. Prin acest act, partile pot conveni modalitati concrete de executare a obligatiei, termene de esalonare a executarii, pot decide cu privire la suportarea cheltuielilor de executare si de mediere si pot reglementa orice alt aspect pe care îl considera relevant, evident, în limitele legii.

Nu în ultimul rând, specific fazei executarii silite este faptul ca negocierea, încheierea si executarea acordului de mediere se vor desfasura sub supravegherea executorului judecatoresc si, dupa implementarea cu succes a acestuia, executorul judecatoresc va emite încheierea de încetare a executarii silite care marcheaza sfârsitul procedurii.

Maria Necula, avocat senior, Tuca Zbârcea & Asociatii, capital.ro

Rezumat

Despre
Avantajele medierii în faza executarii silite
Descriere
Avantajele creditorului si debitorului. Ce este de facut
Scris de

Posted in: diverse

Leave a Comment: (0) →